15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (2023)

Rubriek projectmanagement

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (1)

Evalueer de prestaties van projectmanagers met deze Excel-rubrieksjabloon. Voer de stadia van een project of belangrijke doelstellingen en mijlpalen in. Gebruik vervolgens de beoordelingsschaal om te beoordelen en een basisbeschrijving te geven van het beheer van die stadia. Deze sjabloon kan ook een handig hulpmiddel voor zelfevaluatie zijn voor projectmanagers om te leren van en de besluitvorming over toekomstige projecten te informeren.

Rubriek projectmanagement downloaden

Excelleren|Woord|Pdf|Smartsheet

Rubriek ondernemingsplan

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (2)

Verdeel uw bedrijfsplan in secties en gebruik deze rubriek om de kracht van elk onderdeel te evalueren. Is uw missie alleen voldoende, zeer geavanceerd of ergens daar tussenin? Is uw marktanalyse grondig of moet deze worden uitgewerkt? Gebruik deze sjabloon om zwakke punten en verbeterpunten in uw businessplan te identificeren.

Rubriek ondernemingsplan downloaden

Excelleren|Woord|Pdf|Smartsheet

Rubrieksjabloon voor sollicitatiegesprek

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (3)

Gebruik dit rubric-sjabloon om kandidaten voor een sollicitatiegesprek te evalueren. Voeg uw eigen criteria toe op basis van het cv, referenties, vaardigheden, ervaring en andere belangrijke factoren van de sollicitant. Het sjabloon bevat een scoreschaal met vier niveaus en een extra kolom voor criteria die de sollicitant mist of die niet van toepassing zijn.

Download sjabloon voor sollicitatiegesprekken

Excelleren|Woord|Pdf

Rubriek Prestaties Werknemers

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (4)
(Video) Smartsheet Tutorials | Project Level Percent Complete

Maak een rubriek voor het rangschikken van de prestaties van werknemers op geselecteerde gebieden, zoals klantenservice, teamwerk, leiderschap, tijdbeheer, aanwezigheid en andere criteria. Deze sjabloon biedt een eenvoudige manier om een ​​uitgebreide evaluatietool te maken die u voor meerdere werknemers kunt gebruiken. Dit meetsysteem helpt een eerlijk evaluatieproces te ondersteunen en biedt een overzicht van de prestaties van een werknemer in een georganiseerd formaat.

Download de rubric over de prestaties van werknemers

Excelleren|Woord|Pdf|Smartsheet

Sjabloon voor productrubrieken

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (5)

Voordat u in een nieuw product investeert, kunt u deze rubric-sjabloon gebruiken om te bepalen hoe het aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen. U kunt verschillende producten rangschikken en vergelijken om een ​​idee te krijgen van welke het beste rendement op uw investering biedt. Deze rubric-sjabloon is beschikbaar als Word- of invulbaar PDF-bestand, waardoor het gemakkelijk kan worden afgedrukt en gebruikt tijdens een teamvergadering ofbrainstorm sessie.

Download sjabloon voor productrubriek

Excelleren|Woord|Pdf

Rubriek marketingplan

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (6)

Evalueer alle elementen van uw marketingplan, van onderzoek en analyse tot strategie en actiepunten. Zorg ervoor dat uw marketingplan tegen een stootje kan en resultaten oplevert. Gebruik dit rubric-sjabloon om de punten voor elke categorie op te tellen en een totaalscore te berekenen. Het scoresysteem geeft de algehele sterkte van het marketingplan aan, evenals welke secties u moet verfijnen of verder ontwikkelen.

Rubriek marketingplan downloaden

Excelleren|Woord|Pdf

Groepsprojectrubrieksjabloon

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (7)

Met deze teamwerkrubriek kunnen leerkrachten beoordelen hoe een groep omging met een gedeeld project. Evalueer zowel het proces als de inhoud door criteria op te nemen zoals gebruikt ondersteunend materiaal, bewijs van vakkennis, organisatie en samenwerking. De sjabloon biedt een eenvoudige lay-out, maar u kunt beoordelingscomponenten en gedetailleerde criteria toevoegen om aan de projectdoelstellingen te voldoen.

Download sjabloon voor groepsprojectrubriek

Excelleren|Woord|Pdf

(Video) How To Use Smartsheet - Part #1

Rubrieksjabloon voor kunstsortering

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (8)

Maak een rubriek voor het beoordelen van kunstprojecten die illustreert of studenten in staat waren om aan de verwachtingen van een opdracht te voldoen of deze te overtreffen. U kunt deze sjabloon bewerken en gebruiken met elk leerjaar, elk leerniveau of elk type kunstproject. Kies uw beoordelingscriteria op basis van wat u wilt evalueren, zoals techniek, gebruik en onderhoud van hulpmiddelen in de klas of creatieve visie.

Download sjabloon voor het beoordelen van rubrieken

Excelleren|Woord|Pdf

rubriek Wetenschapsexperimenten

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (9)

Evalueer wetenschappelijke experimenten of laboratoriumrapporten met deze scorerubrieksjabloon. Criteria kunnen gebaseerd zijn op het wetenschappelijke proces, hoe procedures werden gevolgd, hoe gegevens en analyses werden behandeld, en presentatievaardigheden (indien relevant). Pas dit rubrieksjabloon eenvoudig aan om extra rijen of kolommen toe te voegen voor een gedetailleerd overzicht van de prestaties van een leerling.

Rubric voor wetenschappelijke experimenten downloaden

Excelleren|Woord|Pdf

Poster rubriek sjabloon

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (10)

Deze rubric-sjabloon voor Google Documenten is ontworpen voor het scoren van een opdracht voor een basisschoolposter. Voeg alle elementen toe die u wilt evalueren, zoals gebruikte afbeeldingen, grammatica, tijdbeheer of creativiteit, en tel de totale score voor het werk van elke leerling op. Docenten kunnen de rubriek delen met leerlingen om hen te informeren over waar ze naar moeten streven met hun posterprojecten.

Sjabloon voor posterrubriek downloaden

Excelleren|Woord|Pdf|Google documenten

Rubriek onderzoeksproject

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (11)
(Video) Basic Formulas In Smartsheet - How To Create Them

Gebruik deze sjabloon om een ​​onderzoeksproject, een schriftelijk rapport of een andere rubriek voor schrijfopdrachten te maken. Beoordeel de analytische en organisatorische vaardigheden van een student, het gebruik van referenties, stijl en toon, en het algehele succes van het voltooien van de opdracht. De sjabloon bevat ruimte voor aanvullende opmerkingen over het werk van de leerling.

‌ Download onderzoeksprojectrubriek — Excel

Rubrieksjabloon voor mondelinge presentatie

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (12)

Maak een lijst van alle verwachtingen voor een effectieve mondelinge presentatie, samen met een puntenschaal om een ​​gedetailleerde rubriek te maken. Te beoordelen gebieden kunnen de grondigheid van het project, spreek- en presentatievaardigheden, gebruik van visuele hulpmiddelen en nauwkeurigheid zijn. Gebruik deze informatie ter ondersteuning van het beoordelingsproces en om leerlingen te laten zien op welke gebieden ze moeten verbeteren.

Download sjabloon voor mondelinge presentatierubriek

Excelleren|Woord|Pdf

Rubric-sjabloon beoordelen

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (13)

Deze beoordelingsrubrieksjabloon biedt een algemeen overzicht dat u kunt gebruiken om elk type opdracht, project of werkprestatie te evalueren. U kunt de sjabloon ook gebruiken voor zelfevaluatie of loopbaanplanning om te helpen bij het identificeren van vaardigheden of training om te ontwikkelen. Sla dit Google Docs-sjabloon snel op in uw Google Drive-account en deel het met anderen.

Download sjabloon voor beoordelingsrubrieken

Excelleren|Woord|Pdf|Google documenten

Blanco rubrieksjabloon

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (14)

Voeg uw eigen informatie toe aan deze lege, bewerkbare sjabloon om een ​​evaluatietool te maken die aan uw specifieke behoeften voldoet. U kunt de rubriek downloaden als Word- of PDF-bestand en u kunt er direct mee aan de slag. Gebruik kleur- of opmaakwijzigingen om de sjabloon aan te passen voor gebruik in een klaslokaal, werkplek of andere omgeving.

Sjabloon voor blanco rubrieken downloaden

Excelleren|Woord|Pdf

Holistische rubrieksjabloon

15 gratis rubrieksjablonen | Smartsheet (15)

Een holistische rubriek biedt een meer algemeen evaluatiesysteem door opdrachtvereisten of prestatieverwachtingen te groeperen in een paar scoreniveaus. Deze methode verschilt van analytische rubrieken, die prestatiecriteria opsplitsen in meer gedetailleerde niveaus (wat een meer verfijnde score en specifieke feedback voor de student of medewerker mogelijk maakt). Deze holistische rubric-sjabloon biedt een basisoverzicht voor het definiëren van de kenmerken waaruit elk scoreniveau bestaat.

Sjabloon voor holistische rubrieken downloaden

Excelleren|Woord|Pdf

(Video) Excel vs Smartsheet

Wat is een rubrieksjabloon?

Een rubriek is een hulpmiddel voor het evalueren en scoren van prestaties op basis van een reeks criteria, en het biedt een georganiseerde en consistente evaluatiemethode. Leraren gebruiken vaak rubrieken om de prestaties van studenten op alle onderwijsniveaus te evalueren, van basis- en middelbare school tot universiteit. Ze kunnen ook worden gebruikt in zakelijke omgevingen om een ​​project, werknemer, product of strategisch plan te evalueren.

Hoe maak je een Rubriek-sjabloon

Er zijn verschillende opties voor het maken van rubrieken, waaronder software, online tools en downloadbare sjablonen. Sjablonen bieden een eenvoudige, herbruikbare en kosteneffectieve oplossing voor het maken van een basisrubriek. Na het downloaden van een overzichtssjabloon voor rubrieken, kunt u uw eigen criteria en tekst toevoegen en het aantal rijen of kolommen naar behoefte verhogen.

Alle rubrieken bevatten meestal een versie van de volgende elementen:

 • Een beschrijving van de te evalueren taak
 • Een beoordelingsschaal met minimaal drie niveaus
 • De criteria die worden gebruikt om de taak te beoordelen
 • Beschrijvende taal om te illustreren hoe goed de taak (of prestatie, item, etc.) aan de verwachtingen voldoet

De beoordelingsschaal op een rubriek is vaak een combinatie van cijfers en woorden (taal varieert vaak van laag naar hoog, of van slechte tot uitstekende kwaliteit). Het gebruik van beschrijvende taal zorgt voor een grondig begrip van verschillende elementen van een taak of prestatie, terwijl een numerieke schaal u in staat stelt om een ​​algehele score kwantitatief te definiëren. Niveau één kan bijvoorbeeld één punt waard zijn en kan worden beschreven als 'beginner', 'lage kwaliteit' of 'moet worden verbeterd'; niveau twee kan twee punten waard zijn en wordt beschreven als 'redelijk' of 'bevredigend'. Van daaruit zou de schaal verder stijgen en eindigen met het hoogste niveau van voorbeeldige prestaties.

Elk van de criteria kan worden uitgebreid met beschrijvende zinnen om de prestatieverwachtingen te illustreren. Als u bijvoorbeeld een werknemer zou beoordelen en communicatieve vaardigheden een van de criteria is, zou u elk potentieel prestatieniveau nader toelichten, zoals in de volgende voorbeeldzinnen:

 • Niveau 1:Deelt zelden ideeën of vertoont teamwerk tijdens vergaderingen of groepsprojecten.
 • Level 2:Deelt af en toe ideeën of vertoont teamwerk tijdens vergaderingen.
 • Niveau 3:Deelt vaak ideeën of vertoont teamwerk tijdens vergaderingen of groepsprojecten.
 • Niveau 4:Deelt vaak ideeën of vertoont teamwerk tijdens vergaderingen of groepsprojecten.

De bovenstaande tekst is slechts één voorbeeldzin met vier verschillende kwalificaties, maar er kunnen meerdere zinnen nodig zijn om verschillende aspecten van communicatieve vaardigheden aan te tonen en hoe goed deze worden uitgevoerd in verschillende situaties.

Gebruik eenvoudig rubrieksjablonen om zakelijke doelen te bereiken met realtime werkbeheer in Smartsheet

Stel uw mensen in staat om verder te gaan met een flexibel platform dat is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van uw team - en aan te passen wanneer die behoeften veranderen.

Het Smartsheet-platform maakt het gemakkelijk om werk vanaf elke locatie te plannen, vast te leggen, te beheren en erover te rapporteren, waardoor uw team effectiever kan zijn en meer gedaan kan krijgen. Rapporteer over belangrijke statistieken en krijg real-time inzicht in het werk terwijl het gebeurt met overzichtsrapporten, dashboards en geautomatiseerde workflows die zijn gebouwd om uw team verbonden en op de hoogte te houden.

Wanneer teams duidelijkheid hebben over het werk dat gedaan moet worden, is het niet te zeggen hoeveel meer ze in dezelfde tijd kunnen bereiken.Probeer Smartsheet vandaag nog gratis.

FAQs

What is a hiring rubric? ›

A hiring rubric is a tool that can be used by employers to help them evaluate job applicants. It is a scoring system that allows employers to rate applicants on a variety of factors, such as their qualifications, work experience, and personal characteristics.

What is rubric for assignment? ›

A rubric is a type of scoring guide that assesses and articulates specific components and expectations for an assignment. Rubrics can be used for a variety of assignments: research papers, group projects, portfolios, and presentations.

What is rubric in business? ›

A rubric is a scoring tool that explicitly represents the performance expectations for an assignment or piece of work. A rubric divides the assigned work into component parts and provides clear descriptions of the characteristics of the work associated with each component, at varying levels of mastery.

How do you write a rubric for beginners? ›

How to Create a Grading Rubric 1
 1. Define the purpose of the assignment/assessment for which you are creating a rubric. ...
 2. Decide what kind of rubric you will use: a holistic rubric or an analytic rubric? ...
 3. Define the criteria. ...
 4. Design the rating scale. ...
 5. Write descriptions for each level of the rating scale. ...
 6. Create your rubric.

Does Google have a rubric template? ›

This is a Google Sheets™ Add-on that FORMATS the spreadsheet correctly as a rubric to be able to import into Google Classroom™. This creates rubrics and scoring guides. After designing your rubric, add to a Google Classroom™ assignment by selecting "Rubric" when creating the assignment.

What is a rubric example? ›

These levels of performance may be written as different ratings (e.g., Excellent, Good, Needs Improvement) or as numerical scores (e.g., 4, 3, 2, 1) Under mechanics, for example, the rubric might define the lowest level of performance as "7-10 misspellings, grammar, and punctuation errors," and the highest level as " ...

What does a good rubric look like? ›

Generally speaking, a high-quality analytic rubric should: Consist of 3-5 performance levels (Popham, 2000; Suskie, 2009). Include two or more performance criteria, and the labels for the criteria should be distinct, clear, and meaningful (Brookhart, 2013; Nitko & Brookhart, 2007; Popham, 2000; Suskie, 2009).

How does a rubric looks like? ›

An analytic rubric resembles a grid with the criteria for a student product listed in the leftmost column and with levels of performance listed across the top row often using numbers and/or descriptive tags.

How do I create a rubric in Microsoft forms? ›

Make a new rubric
 1. Sign into Office.com.
 2. Select Teams.
 3. Navigate to your class team and select Assignments.
 4. Select Create > Assignment.
 5. Select Add rubric > + Add rubric. ...
 6. Add a Title (required), optional Description, and turn on Points if you'd like to assign point values to your grading criteria.

What are the four steps for creating a rubric? ›

Note: It is recommended to talk with a technologist or instructional designer for help on developing effective rubrics.
 1. Step 1: Review Learning Objectives. ...
 2. Step 2: List Performance Criteria. ...
 3. Step 3: Describe Levels of Quality for Each Criterion. ...
 4. Step 4: Develop a Grid.

How do you make a rubric chart on Google Docs? ›

What you'll do when you score.
 1. Open Google Drive.
 2. Click on New and then on Google Sheets.
 3. Click Add-ons and then click on the Online Rubric Add-on.
 4. Click Import Roster.
 5. Then you can either create a new rubric or import an existing one.

Videos

1. How to Create A Gantt Chart in Smartsheet Successfully
(Justin Orazio)
2. Smartsheet How To Create A Baseline in Gantt Chart
(Justin Orazio)
3. How to Use Smartsheet to Make Meetings MORE Productive | How to Track Actions, Decisions + Risks
(Echo Consulting)
4. Smartsheet Dashboards Webinar
(Kris Walsh)
5. Smartsheet PMO and MS Teams Tips and Tricks Webinar
(Smarter Business Processes)
6. Top 10 Gantt Project Management Software: 2022 Edition
(Keep Productive )
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 01/10/2023

Views: 6229

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.