Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (2023)

Dit artikel is voor docenten.

In Classroom kun je rubrieken voor individuele opdrachten maken, hergebruiken en beoordelen. Je kunt rubrieken ook exporteren om ze met andere docenten te delen.

U kunt feedback geven met gescoorde of niet-gescoorde rubrieken. Als een rubriek is gescoord, zien leerlingen hun scores wanneer je hun opdrachten inlevert.

Een rubriek toevoegen of bekijken

Rubriek overzicht

Ter referentie: deze afbeelding toont een voltooide rubriek met de onderdelen gelabeld.

Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (1)

Nummer Naam Beschrijving Voorbeeld
Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (2) Criterium titel De naam van een criterium dat u evalueert Invoering
Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (3) Beschrijving van het criterium Een korte beschrijving van de focus van het criterium De openingsparagraaf van je essay
Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (4) Niveau titel Onder een criterium, de titel van een specifiek prestatieniveau. Een woord, woordgroep, letter of cijfer. Uitstekend
Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (5) Niveau beschrijving Onder een criterium, een beschrijving van de verwachtingen of kenmerken voor een specifiek prestatieniveau Gebruikt verschillende introductiestrategieën om de lezer te betrekken en het onderwerp te presenteren. Brengt de juiste toon tot stand. Inclusief een duidelijke, goed uitgewerkte scriptieverklaring.
Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (6) Totaal rubriekpunten Het totale aantal beschikbare punten voor de rubriek 100
Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (7) Totaal aantal criteriumpunten Het totale aantal beschikbare punten voor een criterium 20
Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (8) Niveau punten De beschikbare punten voor een bepaald criteriumniveau 5

Maak een rubriek

U kunt maximaal 50 criteria per rubriek en maximaal 10 prestatieniveaus per criterium maken.

Opmerking: Voordat u een rubriek kunt maken, moet de opdracht een titel hebben.

 1. Ga op een computer naarklaslokaal.google.com.

 2. Klik op de klasEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (9)Klas werk.

 3. Maak een opdracht met een titelEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (10)KlikRubriekEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (11)Rubriek maken.

 4. (Optioneel) Als je scores voor de rubriek wilt uitschakelen, naastGebruik scoren, klik op de schakelaar naarUitEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (12).
 5. (Optioneel) Als u scores gebruikt, naastSorteer de volgorde van de punten op, selecteerAflopendofOplopend.
  Opmerking: Met scoren kunt u prestatieniveaus in willekeurige volgorde toevoegen. De niveaus worden automatisch gerangschikt op puntwaarde.
 6. OnderCriterium titel, voer een criterium in, zoalsGrammatica,Teamwerk, ofCitaties.
 7. (Optioneel) Om een ​​criteriumbeschrijving toe te voegen, onderBeschrijving van het criterium, voer de beschrijving in.
 8. OnderPunten, voer het aantal toegekende punten voor het prestatieniveau in.
  Opmerking: De totale score van de rubriek wordt automatisch bijgewerkt wanneer u punten toevoegt.
 9. OnderNiveau titel, voer een titel in voor het prestatieniveau, zoalsUitstekend,Volledig meesterschap, ofNiveau A.
 10. OnderBeschrijving, voer de verwachtingen voor het niveau in.
 11. (Optioneel) Klik op Een niveau toevoegen om nog een prestatieniveau aan het criterium toe te voegenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (13)en herhaal stappen 8-10.
 12. (Optioneel) Kies een optie om nog een criterium toe te voegen:
  • Om een ​​leeg criterium toe te voegen, klikt u in de linkerbenedenhoek opVoeg een criterium toeen herhaal stap 6-11.
  • Om een ​​criterium te kopiëren, klikt u in het vak van een criterium op MeerEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (14)Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (15)Dubbel criteriumen herhaal stappen 6–11.
 13. (Optioneel) Als u criteria opnieuw wilt rangschikken, klikt u in het vak van een criterium op MeerEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (16)Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (17)Verplaats criterium omhoogofCriterium naar beneden verplaatsen.
 14. KlikRedden.

Hergebruik een rubriek

Rubrieken die je eerder hebt gemaakt, kun je hergebruiken. Je kunt een voorbeeld bekijken van de rubriek die je opnieuw wilt gebruiken en deze vervolgens bewerken in je nieuwe opdracht. Je bewerkingen hebben geen invloed op de oorspronkelijke rubriek. Om een ​​rubriek opnieuw te gebruiken, heeft je nieuwe opdracht een titel nodig.

 1. Ga op een computer naarklaslokaal.google.com.

 2. Klik op de klasEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (18)Klas werk.

 3. Maak een opdracht met een titelEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (19)KlikRubriekEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (20)Rubriek opnieuw gebruiken.

 4. Kies een optie:

  • Om een ​​rubriek uit dezelfde klasse te gebruiken, onderSelecteer rubriek, klik op een titel.

  • Om een ​​rubriek uit een andere klas te selecteren, voert u in het klassenmenu een klasnaam in en klikt u op een titel of klikt u op de Pijl naar benedenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (21) Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (22)kies een klasEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (23)klik op een titel.

 5. (Optioneel) Klik op om de rubriek te bekijken of te bewerkenVoorbeeldEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (24)kies een optie:

  • Klik op om de rubriek te bewerkenSelecteer en bewerkEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (25)uw wijzigingen aanbrengenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (26)KlikRedden.

  • Klik op Terug om een ​​voorbeeld van andere beschikbare rubrieken in de klas te bekijkenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (27)Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (28)of VolgendeEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (29).

 6. KlikSelecteer.

(Video) How to Create Rubrics for Assignments

Voeg een rubriek toe aan een bestaande opdracht

 1. Ga op een computer naarklaslokaal.google.com.

 2. Klik op de klasEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (30) Klas werkEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (31)de opdracht.

 3. Klik bovenaan op MeerEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (32) Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (33)Bewerking.

 4. Klik aan de rechterkantRubrieken kies een optie:

  • Rubriek maken

  • Rubriek opnieuw gebruiken

  • Importeren uit Spreadsheets

De rubriek van een opdracht bekijken

 1. Ga op een computer naarklaslokaal.google.com.

  (Video) Google Rubric: Creating Your Rubric
 2. Klik op de klasEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (34)Klas werk.

 3. Klik op de opdrachtEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (35)klik onderaan op de rubriek.

  Opmerking: Als je geen rubriek ziet, heeft je docent er nog geen toegevoegd aan de opdracht.​

 4. (Optioneel) Om alle criteria te zien of te verbergen,klik op Criteria uitvouwenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (36)of SamenvouwcriteriaEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (37).
 5. (Optioneel) Klik op de pijl-omlaag om individuele criteria te zien of te verbergenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (38)of Pijl omhoogEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (39)

Je kunt een rubriek beoordelen via de werkpagina van Leerlingen of de beoordelingstool. Ga voor instructies naarCijfer met een rubriek.

Als je een Classroom-rubriek wilt delen met een docent buiten je klas, moet je deze eerst exporteren naar Google Spreadsheets. Wanneer je een rubriek exporteert, wordt deze opgeslagen in de map Rubriekexports in de Google Drive-map van je klas. Je kunt het bestand of de map vervolgens delen met een docent, zodat deze je rubriek in zijn opdracht kan importeren.

Na het importeren van de rubriek kan de docent deze in zijn opdracht bewerken. De bewerkingen hebben geen invloed op de oorspronkelijke rubriek. Docenten mogen de rubriek in de map Rubriekexports niet bewerken.

Opmerking: Je kunt alleen rubrieken importeren die zijn gemaakt en geëxporteerd in Classroom. Geëxporteerde rubrieken worden opgeslagen als Google Spreadsheets in de map Rubriekexports. Bewerk de spreadsheets niet en verander de bestandsindeling niet, anders worden de rubrieken niet correct geïmporteerd.

Exporteer een rubriek om deze te delen:

 1. Ga naarklaslokaal.google.comen klikAanmelden.

  Log in met je Google account. Bijvoorbeeld,jij@jouwschool.eduofjij@gmail.com.Kom meer te weten.

 2. Klik op de klasEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (40) Klas werkEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (41)de opdracht.

 3. Klik onderaan de opdracht op de rubriek.

 4. Klik bovenaanMeer Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (42) Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (43) Exporteren naar Spreadsheets.

 5. Klik op SluitenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (44)om terug te keren naar deKlas werkbladzijde.

 6. Op deKlas werkpagina, klik bovenaan op Class Drive-mapEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (45) Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (46)Klas.

 7. Kies een optie:

  • Om uw volledige map te delen, klikt u met de rechtermuisknop op hetRubrieken exporterenmap.

  • Om één rubriek te delen, opent u deRubriek exportmapEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (47)klik met de rechtermuisknop op de rubriek.

   (Video) Reuse Rubrics in Google Classroom

 8. SelecteerDeelen voer de naam of het e-mailadres van de docent in.
 9. KlikVersturen.

Importeer een gedeelde rubriek:

 1. Ga naarklaslokaal.google.comen klikAanmelden.

  Log in met je Google account. Bijvoorbeeld,jij@jouwschool.eduofjij@gmail.com.Kom meer te weten.

 2. Klik op de klasEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (48) Klas werk.

 3. KlikCreërenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (49) OpdrachtEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (50)voer een titel in voor uw opdracht.

 4. Klik aan de rechterkant op ToevoegenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (51) RubriekEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (52) Importeren uit Spreadsheets.

 5. Klik op de rubriek die je wilt importerenEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (53)KlikToevoegen.

 6. (Optioneel) Breng eventuele wijzigingen aan in de rubriek.

 7. KlikRedden.
  Opmerking:Als de rubriek niet wordt opgeslagen, exporteert en importeert u deze opnieuw. Bewerkingen in het Spreadsheets-bestand kunnen ertoe leiden dat het importeren mislukt.

Bewerk of verwijder een rubriek

Bewerk de rubriek van een opdracht

Voordat je begint met beoordelen:

 • Je kunt de rubriek van een opdracht bewerken en verwijderen.
 • Je kunt de rubriek niet "vergrendelen" zodat deze niet bewerkbaar is.

Als je een rubriek bewerkt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de opdracht waaraan je deelneemt. Nadat je bent begonnen met beoordelen, kun je de rubriek van de opdracht niet meer bewerken of verwijderen.

 1. Ga op een computer naarklaslokaal.google.com.

 2. Klik op de klasEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (54)Klas werk.

 3. Klik op de opdrachtEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (55)klik onderaan op de rubriek.

  Opmerking: Als je geen rubriek ziet, heeft je docent er nog geen toegevoegd aan de opdracht.​

 4. Klik in de rechterbovenhoek op MeerEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (56)Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (57)Bewerking.
  Opmerking:Deze optie is niet meer beschikbaar nadat je bent begonnen met beoordelen met de rubriek.

 5. Voer uw wijzigingen inEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (58)KlikRedden.

De rubriek van een opdracht verwijderen

Deze optie is niet meer beschikbaar nadat je bent begonnen met beoordelen met de rubriek.

(Video) Rubriek maken en gebruik in Teams + nog wat tips

 1. Ga op een computer naarklaslokaal.google.com.

 2. Klik op de klasEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (59)Klas werk.

 3. Klik op de opdrachtEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (60)klik onderaan op de rubriek.

  Opmerking: Als je geen rubriek ziet, heeft je docent er nog geen toegevoegd aan de opdracht.​

 4. Klik in de rechterbovenhoek op MeerEen rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (61)Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer (62)Verwijderen.

 5. Klik om te bevestigenVerwijderen.

gerelateerde onderwerpen

 • Cijfer met een rubriek
 • Bekijk of update je cijferlijst
 • Open je Google Drive-map als docent
 • Bestanden delen vanuit Google Drive
 • Deel mappen in Google Drive

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we het verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer deze volgende stappen:

Plaats berichten in de helpcommunity Krijg antwoorden van communityleden

FAQs

Een rubriek voor een opdracht maken of hergebruiken - Computer? ›

Als je een opdracht maakt, kun je het volgende doen: Een of meer lesgroepen selecteren. Afzonderlijke leerlingen selecteren. Een cijfercategorie toevoegen.

Welke opties heb je als je een Google Classroom opdracht maakt? ›

Als je een opdracht maakt, kun je het volgende doen: Een of meer lesgroepen selecteren. Afzonderlijke leerlingen selecteren. Een cijfercategorie toevoegen.

Hoe maak je een eigen Classroom? ›

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen. Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie.
 2. Klik op de lesgroepkaart op Meer. Bewerken.
 3. Voer een nieuwe naam, nieuwe sectie, nieuw vak of nieuwe ruimte in. klik op Opslaan.

Is Google Classroom gratis? ›

Classroom is beschikbaar voor iedereen met Google Apps for Education, een gratis pakket productiviteitstools met onder andere Gmail, Drive en Google Documenten.

Videos

1. Teams Opdrachten deel 1
(Modern Onderwijs)
2. Tips om efficiënter quizzen en werkbladen te maken in BookWidgets
(BookWidgets)
3. Digitale oefeningen en toetsen maken met BookWidgets in itslearning
(BookWidgets)
4. Teams: Opdrachten deel 2
(Modern Onderwijs)
5. Blok 2.7 - Opdracht raamwerk
(Bram Bekkers)
6. Webinar 1 Opdrachten
(Simulise)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 15/09/2023

Views: 6231

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.