Hur man slutför ett uppdrag - de bästa effektiva sätten (2023)

Innehållsförteckning

Slutsatser kan göra underverk om de är skrivna perfekt. Från att väcka intresse för ämnet till att ifrågasätta de olika möjligheterna att hitta svar, slutsatser tvingar läsarna att ompröva allt. Även om de flesta elever känner att när de väl har delat med sig av all fakta spelar det ingen roll hur de avslutar uppsatsen. Med hänvisning till aSlutsats Exempel för uppdragOnline ger dig en tydlig uppfattning om vikten av en slutsats och hur det påverkar läsarnas anda.

Hoe een opdracht af te ronden - de beste effectieve manieren (1)

Enkelt uttryckt är slutsatser där du slutför saker och ser om de viktigaste punkterna du nämnde i ditt uppdrag.Syftet med detta är att förmedla ditt hemmeddelande till läsarna.Det finns fall där vi fortsätter att tänka på en karaktär från en berättelsebok och hur deras liv går, även efter att vi är klar med att läsa.En bra slutsats är avsedd för det.Det måste lämna ett varaktigt intryck med läsaren.

Slutsatsen är den sista delen av ett uppdrag.EnUppdragshjälpär vanligtvis uppdelad i tre avsnitt, inledning, brödtext och slutsats.

Låt oss förstå var och en av dessa avsnitt långt innan vi fortsätter:

Introduktion

Avsnittet introducerar ämnet för läsarna och ger insikt i din syn på ämnet.Det är inte nödvändigt att lägga till för många fakta med avseende på ämnet i detta avsnitt.

Kropp

I kroppen delar du alla fakta och siffror med avseende på ämnet.Dela din analys och förklara allt om ämnet i det här avsnittet.

Slutsats

Som nämnts tidigare är slutsatsen var du slutar artikeln. Gå igenom nyckelpunkterna och skriv dem på ett sätt som kommer att lämna ett bestående intryck på läsarna.

Du förklarar allt i kroppen, så frågan är varför det är viktigt att skriva den perfekta slutsatsen.Låt oss undersöka.

Rollen som en slutsats

Sammanfattning av de viktigaste punkterna

Anta att du har skrivit om rollen somteknik inom utbildning. Du har delat med dig av all statistik och siffror för att förklara dina poäng genom hela uppdraget. Nu när du har kommit i mål, vill du dela med dig av mer fakta om ämnet? Svaret är ett stort NEJ. Sammanfatta de viktigaste punkterna du delade i uppgiften för att säkerställa att läsarna kommer ihåg allt de läser i tidningen.

Att stärka huvudargumentet eller avhandlingens uttalande

Slutsatser syftar till att undersöka huvudargumentet eller uttalandet.Studenter förstår ofta inte hur en slutsats kan ge mervärde till ett uppdrag och inte har kunnat skriva det korrekt.

Ge läsaren

Du kan inte lämna ett uppdrag under tiden.En slutsats slutför ett stycke och ger en slutsats till läsarna.Slutsatser spelar en viktig roll i hela uppdraget.Läsarna fastnar i mitten om du inte delar avslutande uttalanden.

Lämna ett varaktigt intryck

Som nämnts tidigare används slutsatser för att lämna ett varaktigt intryck på läsarna.Slutsatsen måste ge läsarna betydande tänkande och uppmuntra dem att undersöka ämnet mer.Uppdrag med dåliga slutsatser kan förstöra dina chanser att göra bra poäng i tidningen.

Det är svårt att dra en slutsats.Professionella uppsatsförfattareKämpar för att slutföra sina bitar med den perfekta slutsatsen.Men eftersom det är en av de viktigaste delarna av ett uppdrag, måste du se till att du vet hur du skriver en perfekt.

Komponenterna i en effektiv slutsats

Låt oss titta på de viktigaste komponenterna i en effektiv slutsats:

Omformulera din position

Ni vet alla innebörden av ett undersökningsuttalande och hur det används för att visa huvudidén och syftet med uppdraget.En effektiv slutsats måste ansluta punkterna med varandra och hjälpa läsarna att förhålla sig till hela stycket.Till exempel var ditt avhandling: "I den här artikeln kommer jag att analysera om teknik är en välsignelse eller en förbannelse för utbildning."Så om du avslutar uppsatsen, upprepa uttalandet med: "Ovanstående stycke kommer att klargöra alla tvivel och hjälpa läsarna att förstå om teknik är en välsignelse eller en förbannelse för utbildning."Uttalandet fungerar som en bro mellan hela artikeln och slutsatsen och hjälper till att få tydlighet.

En sammanfattning av de viktigaste punkterna

Ett bra exempel på en slutsats för ett uppdrag är att det som läsarna inte chockar.Den perfekta slutsatsen måste sammanfatta de viktigaste punkterna du har inkluderat i artikeln för att göra en slutsats perfekt.Om du har skrivit om teknikens roll i utbildningen kommer du att avsluta med: "onekligen har tekniken mycket betydelse i utbildningssystemet och ovanstående fakta och siffror visar hur det påverkar alla aspekter av utbildning."Du kan också säga: "Ovanstående diskussion belyser de olika tekniska elementen som utbildning har reformerat."Detta hjälper läsarna att se de viktigaste punkterna och få en stängning.

En sista tanke eller insikt

Förutom att gå igenom huvudpunkterna och upprepa avhandlingen, måste du se till att du skriver en kort mening eller en mening som slutför uppdraget.Till exempel, lägg till en regel som: "Jag hoppas att uppdraget tjänar det bredare målet och läsarna hjälper till att få insikt i teknikens roll i utbildning", för att avsluta uppdraget.

Uppmaning till handling

Om du tittar på exempel på uppdrag kommer du att upptäcka att de alla slutar med en uppmaning.Vad är en uppmaning till åtgärder nu?En uppmaning till åtgärder tyder på ytterligare forskning om ämnet.Så om ditt uppdrag betonar fördelar och nackdelar med teknik inom utbildning, skriv en regel med texten: "Med den kontinuerliga utvecklingen av teknik är ämnet öppet för mer forskning och forskning."

Nu när du vet vilka nyckelkomponenterna i en slutsats är, låt oss titta på strategierna för att skriva en perfekt slutsats.

Strategier för att skriva en stark slutsats

Vad gör en stark slutsats tillräckligt stark för att få läsarna att tänka på ämnet?Det handlar inte alltid om hur bra du skriver;Det handlar också om att följa rätt strategier för att skriva en.Låt oss därför undersöka några viktiga strategier för att skriva en stark slutsats:

"Vad då" -spelet

Slutsatser ger din uppgift mening. Det bör hjälpa läsarna att förstå varför hela verket är viktigt och vilket värde det tillför. Efter varje rad, fråga dig själv "så vad" för att göra en stark slutsats. "Teknik inledde en ny form av utbildning," så vad? "Det hjälpte till att omforma hela systemet och jämnade ut den övergripande processen för en bättre framtid." Arbeta på samma sätt med den data som används för att bevisa dina resultat för att motivera vikten av hela uppdraget. Sätt dig själv i läsarens skor för att skriva en perfekt slutsats.

Ingen ny information

Skulle du inte bli förvånad om du ser en bit ny information i slutsatsen?Det är något du inte förväntar dig, eller hur?Så när du skriver ditt uppdrag, se till att dina läsare inte är förvånade när de läser slutsatsen.Dina slutsatspunkter måste se om alla saker du diskuterade i ditt uppdrag och bör inte innehålla någon ny information.Att lägga till nya data i en slutsats förstör hela målet.

Använd ett starkt och påverkande språk

Som nämnts tidigare måste en slutsats lämna ett varaktigt intryck med läsarna.Det bästa sättet att göra detta är att använda ett starkt och påverkande språk.Du måste återställa hur ditt uppdrag ger mervärde till ämnet och förmedlar ett starkt meddelande för att avsluta papperet.

Ge dina läsare mat för tanken

Din slutsats bör ge plats åt fler frågor om ämnet och få läsarna att tänka till. Många elever har för vana att skriva avslutande rader utan att lägga ner mycket möda på det. Vi rekommenderar att eleverna tittar på ett uppdragsavslutningsexempel för att förstå hur man ska ta sig an detta. Lägg till rader som: "Du håller med om att teknik spelar en viktig roll för att forma utbildning, eller hur?" Döm inte; ge istället plats för mer forskning och diskussion om ämnet.

Behåll tonen och stilen i uppgiften

Akademiskt skrivande följer en formell ton och eleverna bör se till att de inte använder informella termer eller ord i uppsatsen. Så använd inte rader som "Jag är säker på att du håller med om det jag sa i tidningen." Alla dina ansträngningar kommer att vara förgäves om du gör sådana misstag i en slutsats.

Lämna ett minnesvärt slutligt uttalande

"Artikeln undersöker teknikens för- och nackdelar och belyser olika aspekter av teknik som kan gynna utbildning." Raden kan vara ett bra slut som kan få läsarna att ta en titt på tidningen och även hänvisa till den när de arbetar med liknande ämnen.

Förklarande exempel på effektiva slutsatser

Exempel Slutsats för ett forskningsdokument

Teknik har både positiva och negativa effekter på utbildning.Övergången från traditionellt till online ger många utmaningar och världen arbetar fortfarande för att anpassa sig till de olika förändringarna.Tekniken har emellertid avslappnat det övergripande utbildningssystemet och ovanstående fakta bevisar tydligt vikten av teknik.Nu när tekniken snabbt utvecklas är ämnet öppet för ytterligare diskussion.Ovanstående fakta och siffror kan vara användbara för framtida forskning.

Exempel slutsats för en uppsats eller argumenterande uppdrag

Det har varit en lång debatt om mobiltelefoner bör tillåtas i skolorna.Uppsatsen bevisar hur det kan vara användbart för studenter i skolor att tillåta mobiltelefoner.Du kan se uppgifterna i tidningen för att förstå hur skolor som gör att mobiltelefoner klarar sig bra än skolor som inte gör det.Fördelarna är tydliga och det är hög tid som skolor överväger över hela världen för att tillåta mobiltelefoner.

Exempel på slutsats för en fallstudie eller analys

Företaget har varit tvungen att hantera många problem, och det främsta skälet till att de inte kunde bli starka var på grund av deras oerfarna medelhantering.Det är avgörande för företaget att omedelbart anställa nya och väl erfarna anställda för att undersöka problemen och hitta rätt lösningar.Toppledningen måste också vara flexibel för att anpassa sig till förändringar och för att implementera nya system för att få saker att göra snabbt.Med tanke på den tunga konkurrensen i branschen behöver företaget inte längre vänta för att få saker i ordning.

Leta efter mycket av sådana skriftliga uppdragsexempel för att förstå hur du skriver en effektiv slutsats och tar dig till en perfekt A+.

Revisions- och redigeringstips för slutsatser

Eftersom du nu förstår innebörden av en slutsats kanske du inte vill hoppa över översynen och bearbetningsprocessen.Det här är vad du måste kontrollera för att garantera perfektion:

Kontrollera om det finns fel på koherens och relevans

Omformulerar din slutsats uttalandet?Har du sammanfattat de viktigaste punkterna?Du kommer att bli förvånad om din professor drar av poäng på dessa skäl.För att se till att du har ett perfekt papper, kontrollera om slutsatsen ansluter punkterna ordentligt och är relevant för ämnet innan du skickar in det.

Grammatik- och stavfel

Bra slutsatser får inte innehålla grammatik- och stavfel.Men om du har hoppat över steget finns det en chans att du har korrigerat några vanliga misstag.Detta gör en översyn av slutsatser ännu viktigare.

Invester mer tid och be dina vänner att läsa och dela deras feedback.Det hjälper dig att förstå var du gick fel och vad du kan göra för att förbättra saker.Implementera samma för att göra din slutsats bättre och för att rensa vägen för en perfekt A+.

Vet du varför publiken väntar på att se mellankrediter och postkreditscener i alla filmer i Marvel Cinematic Universe?Det beror på att MCU ser till att ändarna lämnar ett varaktigt intryck och får allmänheten att be om mer.Din slutsats måste innehålla samma element och få läsarna att tänka på vad de läser.Sök online efter exempel på slutsatser och lära dig att skriva en effektiv slutsats och slutföra ditt uppdrag på en hög nivå.

Senaste tankar,

Hur du avslutar din artikel har mycket mening.En effektiv slutsats handlar inte bara om att upprepa uttalandet eller sammanfatta de viktigaste punkterna;Det handlar också om att presentera det på ett sådant sätt att det lämnar ett varaktigt intryck med läsarna.Kort sagt, en effektiv slutsats måste upprepa förklaringen om avhandlingen, sammanfatta de viktigaste punkterna, ha en stark inblick i ämnet och en uppmaning till åtgärder för ytterligare forskning.

Med tanke på dess betydelse kan slutsatsen vara ett av de svåraste segmenten att skriva. Och om du är villig att göra ett märke, överväg att öva om och om igen. Öva, visa det för dina vänner eller fråga din professor och implementera feedbacken för bättre resultat medan du går.

Kom ihåg att fraser som "sammanfattande", "avslutningsvis" eller "sammanfattande" är strängt förbjudna. Anledningen är att läsarna är medvetna om att de har nått slutet av artikeln och inte behöver några tecken för att förstå det.

Tänk på alla punkter, implementera dem och gör en perfekt slutsats för att imponera på din professor.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 23/10/2023

Views: 5916

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.