NCERT-oplossingen voor maatschappijleer van klasse 9 Sociale wetenschappen Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp (2023)

Vraag 1:Wat zou er in Zuid-Afrika zijn gebeurd als de zwarte meerderheid had besloten wraak te nemen op de blanken voor al hun onderdrukking en uitbuiting?

Antwoord:
Als de zwarten de blanken niet al hun onderdrukking en uitbuiting hadden vergeven en hadden besloten wraak op hen te nemen, zou er overal bloed zijn vergoten. Het had kunnen leiden tot een deling van het land en we zouden geen verenigd en vreedzaam Zuid-Afrika hebben gezien dat nu bestaat. Gelukkig volgde de zwarte gemeenschap het beleid van geweldloosheid in hun vrijheidsstrijd.

Vraag 2:Maak een poster over het leven en de strijd van Nelson Mandela. Lees, indien beschikbaar, enkele delen van zijn autobiografie, The Long Walk to Freedom, in de klas.

Antwoord:
(i)NCERT-oplossingen voor maatschappijleer van klasse 9 Sociale wetenschappen Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp (1)
(ii) Nelson Mandela

 • Nelson Mandela werd geboren op 18 juli 1918.
 • Hij is een militante anti-apartheidsactivist en mede-oprichter van 'Umkhonto We Sizwe', de gewapende vleugel van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC).
 • In 1962 werd hij gearresteerd en kreeg hij 27 jaar gevangenisstraf.
 • Hij werd op 11 februari 1990 vrijgelaten en leidde de partij in de meerpartijenonderhandelingen die leidden tot de eerste multiraciale verkiezingen van het land.
 • Op 10 mei 1994 werd hij de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Hij ging in 1999 met pensioen en besloot zich niet kandidaat te stellen voor een tweede termijn. In Zuid-Afrika wordt Mandela vaak Madiba genoemd.
 • Hij heeft meer dan 250 onderscheidingen ontvangen, waaronder de Nobelprijs voor de Vrede (1993). Long Walk to freedom is een autobiografisch werk geschreven door Nelson Mandela. Het werd gepubliceerd in 1995.
 • Het boek beschrijft zijn vroege leven, volwassen worden, opleiding en 27 jaar gevangenisstraf.
 • Hij beschreef de politieke en sociale aspecten van apartheid in Zuid-Afrika en zijn overtuiging dat de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika voortduurt.

Vraag 3:Dit beeld vangt de geest van Zuid-Afrika vandaag. Zuid-Afrikanen noemen zichzelf een ‘regenboognatie’. Kun je raden waarom?

NCERT-oplossingen voor maatschappijleer van klasse 9 Sociale wetenschappen Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp (2)

Antwoord:
Zuid-Afrikanen noemen zichzelf een 'regenboognatie'. Want er zijn blanken, zwarten, kleurlingen en indianen in Zuid-Afrika die verschillende huidskleuren hebben. Maar ze leven en werken samen als één volk verenigd als de kleuren van een regenboog. Ze zijn het racistische brute, repressieve verleden vergeten. Nu wordt de transformatie van Zuid-Afrika echt gedeeld door de hele bevolking.

Vraag 4:Doet het verhaal van de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijd je denken aan de Indiase nationale beweging? Maak een lijst van overeenkomsten en verschillen tussen de twee op de volgende punten:
 • Aard van het kolonialisme
 • Relatie tussen verschillende gemeenschappen
 • Leiderschap: Gandhi/ Mandela
 • Partij die de strijd leidde: African National Congress/ Indian National Congress
 • Methode van strijd

Antwoord:
Ja, het verhaal van de Zuid-Afrikaanse strijd voor vrijheid doet me denken aan de Indiase Nationale Beweging.
1. Aard van het kolonialisme:
overeenkomsten:Tijdens de 17e en 18e eeuw bezetten de handelscompagnieën uit Europa Zuid-Afrika met geweld op dezelfde manier waarop ze India hadden bezet.
verschillen:In tegenstelling tot India had een groot aantal blanken zich in Zuid-Afrika gevestigd en werden de lokale heersers.
2. Relatie tussen verschillende gemeenschappen:
overeenkomsten:De blanke heersers behandelden alle niet-blanken in beide landen als minderwaardigen. De blanken beschouwden Indiërs en Afrikanen als inferieure onbeschaafde mensen.
verschillen:Ondanks hun diversiteit waren verschillende religies en regionale gemeenschappen in India verenigd. Ze dachten allemaal dat ze indianen waren. Maar in Zuid-Afrika zijn de relaties tussen verschillende gemeenschappen, zoals de blanken, zwarten en gekleurde mensen, verschillend, ze respecteren elkaar.
3. Leiderschap: Gandhi/Mandela
overeenkomsten:Beiden waren apostelen van waarheid en geweldloosheid.
verschillen:Nelson Mandela werd achter de tralies gezet en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Gandhiji werd ook meerdere keren achter de tralies gezet, maar hij werd niet tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.
4. Partij die de strijd leidde: ANC/INC
overeenkomsten:Zowel het African National Congress (ANC) als het Indian National Congress (INC) waren overkoepelende organisaties die op nationaal niveau werkten.
verschillen:Het doel van beide partijen was verschillend. ANC vocht tegen apartheid en het segregatiebeleid van de raciale Afrikaanse regering. Terwijl de INC vocht tegen de Britse overheersing in India.
5. Strijdmethode:
overeenkomsten:Zowel de Zuid-Afrikaanse strijd als de Indiase Nationale Beweging volgden hetzelfde beleid, namelijk het beleid van geweldloosheid.
verschillen:In Zuid-Afrika was er maar één groep, die van de gematigden, die vreedzame middelen gebruikte tegen de regering, terwijl er in India naast de gematigden ook de extremisten waren, die gewelddadige methoden gebruikten om hun doel van vrijheid te bereiken.

Vraag 5:Benader een club of coöperatieve vereniging of vakbond of politieke partij bij u in de buurt. Koop een exemplaar van hun rulebook (het wordt vaak Rules of Association genoemd) en lees het. Zijn deze regels in overeenstemming met de democratische beginselen? Geven ze het lidmaatschap aan iemand zonder discriminatie?

Antwoord:
Een coöperatie (ook bekend als coöperatie, coöperatie of coöperatie) is "een autonome vereniging van personen die zich vrijwillig hebben verenigd om aan hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te voldoen door middel van een gezamenlijk eigendom en democratisch gecontroleerde onderneming".
1) Coöperaties kunnen zijn: maatschappelijke organisaties/bedrijven zonder winstoogmerk die eigendom zijn van en worden beheerd door de mensen die hun diensten gebruiken (een consumentencoöperatie) of organisaties die worden beheerd door de mensen die er werken (arbeiderscoöperaties) of organisaties die worden beheerd door de mensen aan wie ze huisvesting bieden (huisvestingscoöperaties) hybriden zoals werknemerscoöperaties die ook consumentencoöperaties of kredietverenigingen zijn coöperaties met meerdere belanghebbenden, zoals die welke het maatschappelijk middenveld en lokale actoren samenbrengen om te voorzien in de behoeften van de gemeenschap coöperaties van het tweede en derde niveau waarvan de leden andere coöperaties zijn .
Uit onderzoek gepubliceerd door het World watch Institute bleek dat in 2012 ongeveer een miljard mensen in 96 landen lid waren geworden van ten minste één coöperatie.
2) De omzet van de driehonderd grootste coöperaties ter wereld bereikte $ 2,2 biljoen – wat hen, als ze een land zouden zijn, de zevende grootste zou maken.

Vraag 6:Dit is niet eerlijk! Wat had het voor zin om een ​​grondwetgevende vergadering in India te hebben als over alle basiszaken al een besluit was genomen?

Antwoord:
Er zou een grondwetgevende vergadering moeten zijn om een ​​grondwet te bespreken en op te stellen als de basis al vastligt. De basisprincipes hadden betrekking op het recht op vrijheid, het universele stemrecht voor volwassenen, de rechten van minderheden die de basis vormen van elke democratische samenleving. Deze basisprincipes waren de leidende principes die verder werden ontwikkeld en uitgebreid om een ​​verzorgingsstaat tot stand te brengen.
In een democratie is het de grondwetgevende vergadering die de grondwetten maakt met behulp van de basis. Dus werd de grondwetgevende vergadering in India opgericht, ook al waren alle basiszaken al beslist.

Vraag 7:Praat met je grootouders of andere ouderen in je omgeving. Vraag hen of ze zich iets herinneren van opdeling of onafhankelijkheid of het maken van de grondwet. Wat waren hun angsten en verwachtingen over het land in die tijd? Bespreek deze in de klas.

Antwoord:
Ik sprak met mijn grootvader die 89 jaar oud is. Hij vertelde me dat ze ten tijde van de opdeling van India bang waren voor het Britse volk en andere invloeden die het land bezetten, hoewel onze eigen leiders dapper vochten voor onze rechten en het land bevrijdden van de Britse overheersing.
De vrijheidsstrijd was bedoeld om ons land te verjongen en onze samenleving te transformeren. De grondwet werd opgesteld. Er was een algemene consensus over kwesties als de opname van het universele kiesrecht voor volwassenen, het recht op vrijheid en gelijkheid en de bescherming van de rechten van minderheden in de grondwet van het onafhankelijke India.
Er waren ook angsten en angsten. De grondwet zou worden opgesteld voor een enorm en divers land. Het zou niet gemakkelijk worden voor een land dat al getraumatiseerd was door verdeeldheid over religieuze verschillen. Er was ook de uitdaging van de fusie van deze prinselijke staten, die onafhankelijk waren om te beslissen of ze wilden fuseren met India of met Pakistan of onafhankelijk wilden blijven.

Vraag 8:Lees meer over elk lid van de Grondwetgevende Vergadering uit uw staat of regio die hier niet wordt genoemd. Verzamel een foto of maak een schets van die leider. Schrijf een korte notitie over hem of haar, volgens dezelfde stijl als hier gebruikt: naam (geboortejaar-sterfjaar), geboorteplaats (volgens huidige politieke grenzen), korte beschrijving van politieke activiteiten; rol gespeeld na de Constituerende Vergadering.

Alladi Krishnaswamy Iyer (14 mei 1883- 3 oktober 1953):

NCERT-oplossingen voor maatschappijleer van klasse 9 Sociale wetenschappen Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp (3)

Antwoord:
Geboren in een priesterlijke familie in het dorp Pudur (in het district SPSR Nellore, AP), studeerde Sri Iyer geschiedenis als hoofdvak aan het Madras Christian College en studeerde rechten in zijn vrije tijd. Ondanks zijn chronische slechte gezondheid heeft hij bijgedragen aan de volgende onderwerpen bij het opstellen van de grondwet van het Indiase staatsburgerschap, grondrechten, richtlijnbeginselen, rechterlijke macht in de Unie en de staten, verdeling van wetgevende bevoegdheden, artikelen over de bevoegdheden van de president en de gouverneur en het kiesrecht voor volwassenen. Hij was uitgesproken voorstander van Strong Centre en zei het volgende tijdens de debatten in de grondwetgevende vergadering.
Hij waarschuwde ook dat de wetgevende en uitvoerende macht de rechterlijke macht niet mag verlaten om hun werk te doen.
A Statesman Among Jurists, A biography of Sir Alladi Krishnaswami Aiyar is geschreven door zijn zoon, Alladi Kuppuswami, voormalig opperrechter van het Hooggerechtshof van Andhra Pradesh, en gepubliceerd door Bharatiya Vidya Bhavan (1993).

Vraag 9:Lees hier de informatie over alle makers van de Indiase grondwet in de zijkolommen. U hoeft deze informatie niet te onthouden. Geef voorbeelden hiervan ter ondersteuning van de volgende beweringen:
A. De Algemene Vergadering had veel leden die niet bij het Congres waren.
B. De Algemene Vergadering vertegenwoordigde leden van verschillende sociale groepen.
C. Leden van de Algemene Vergadering geloofden in verschillende ideologieën.

Antwoord:
A. Vallabhbhai Jhaverbhai Patel (1875-1950), Jaipal Singh (1903-70), Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956), Shyama Prasad Mukherjee (1901-53).
B. Vallabhbhai Jhaverbhai Patel - Leider van Boeren Satyagrgha. Abul Kalam Azad - Theoloog, geleerde van het Arabisch. Jaipal Singh - voorzitter van Adivasi Mahasabha. Bhimrao Ramji Ambedkar - sociaal revolutionaire denker en agitator tegen kastenverdelingen en op kasten gebaseerde ongelijkheden., Shyama Prasad Mukherjee - Actief in de hindoeïstische Mahasabha.
C. Rajendra Prasad (1884-1963), HC Mukherjee (1887-1956). Jawaharlal Nehru (1889-1964), Sarojini Naidu (1879-1949), Somnath Lahiri (1901-1984), Baldev Singh (1901-1961).

Vraag 10:Lees de drie citaten hierboven goed door.
A) Kun je één idee identificeren dat alle drie gemeen hebben?
B) Wat zijn de verschillen in hun manieren om dat gemeenschappelijke idee uit te drukken?

NCERT-oplossingen voor maatschappijleer van klasse 9 Sociale wetenschappen Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp (4) NCERT-oplossingen voor maatschappijleer van klasse 9 Sociale wetenschappen Hoofdstuk 2 Constitutioneel ontwerp (5)

Antwoord:
(i) Het enige idee dat al deze drie citaten gemeen hebben, is het einde van de ongelijkheid in de Indiase samenleving.
(ii) In het eerste citaat streefde Gandhiji naar een India waarin er geen hogere of lagere klasse van mensen zou zijn en alle gemeenschappen in volmaakte harmonie zouden leven.
In het tweede citaat zei BR Ambedkar: "We gaan een leven van tegenstrijdigheden in. In de politiek zullen we gelijkheid hebben, maar in het sociale en economische leven zullen we ongelijkheid hebben."
In het derde citaat zei Jawaharlal Nehru over het beëindigen van armoede, ongelijkheid, "de dienst van India betekent het beëindigen van armoede, onwetendheid, ziekte en ongelijkheid van kansen."

Vraag 11:Vergelijk de preambules met de grondwetten van de Verenigde Staten van Amerika, India en Zuid-Afrika.
A. Maak een lijst met ideeën die alle drie gemeen hebben.
B. Noteer ten minste één van de belangrijkste verschillen tussen deze.
C. Welke van de drie verwijst naar het verleden?
D. Welke van deze roept God niet aan?

Antwoord:
i)
(a) Elk van deze preambules begint met: "Wij, de mensen." Het betekent dat de bronnen van alle autoriteit om deze landen te besturen de mensen van deze landen zijn.
(b) In al deze drie is het idee van rechtvaardigheid belichaamd.
ii) In de preambule van de grondwet van de Verenigde Staten staat een verklaring voor de vorming van een unie, die niet voorkomt in de preambules van de Indiase en Zuid-Afrikaanse grondwet.
iii) De preambule van de grondwet van Zuid-Afrika verwijst naar het verleden.
iv) De preambule van de grondwetten van de Verenigde Staten en India beroept zich niet op God. Zowel de preambule suggereert dat burgers volledige vrijheid hebben om welke religie dan ook te volgen. Er is geen officiële religie.

Opdrachten

Vraag 1:Hier zijn enkele valse verklaringen. Identificeer in elk geval de fout en herschrijf deze correct op basis van wat je in dit hoofdstuk hebt gelezen.

(A)Leiders van de vrijheidsbeweging stonden open voor de vraag of het land na de onafhankelijkheid al dan niet democratisch moest zijn.

Antwoord:
Dit is een ware verklaring.

(B)Leden van de grondwetgevende vergadering van India hadden dezelfde mening over alle bepalingen van de grondwet.

Antwoord:
Leden van de grondwetgevende vergadering van India hadden verschillende meningen over verschillende bepalingen van de grondwet.

(C)Een land met een grondwet moet een democratie zijn.

Antwoord:
Dit kan niet met zekerheid worden gezegd in de context van de informatie in dit hoofdstuk.

(D)Grondwet kan niet worden gewijzigd omdat het de hoogste wet van een land is.

Antwoord:
De grondwet kan worden gewijzigd om gelijke tred te houden met de veranderende ambities van de samenleving.

Vraag 2:Welk van deze conflicten was het meest in het oog springende onderliggende conflict bij het maken van een democratische grondwet in Zuid-Afrika?
(a) Tussen Zuid-Afrika en zijn buurlanden
(b) Tussen mannen en vrouwen
(c) Tussen de blanke meerderheid en de zwarte minderheid
(d) Tussen de gekleurde minderheid en de zwarte meerderheid

Antwoord:
(d) Tussen de gekleurde minderheid en de zwarte meerderheid.

Vraag 3:Welke van deze is een bepaling die een democratische grondwet niet heeft?
(a) Bevoegdheden van het staatshoofd
(b) Naam van het staatshoofd
(c) Bevoegdheden van de wetgevende macht
(d) Naam van het land

Antwoord:
(b) Naam van het staatshoofd

Vraag 4:Verbind de volgende leiders met hun rol bij het opstellen van de Grondwet:

Kolom I Kolom II
(a) Motilale Nehru 1. voorzitter van de grondwetgevende vergadering
(b) BR Ambedkar 2. Lid van de grondwetgevende vergadering
(c) Rajendra Prasad 3. Voorzitter van de redactiecommissie
(d) Sarojini Naidu 4. In 1928 een grondwet voor India opgesteld

Antwoord:
(a) - 4, (b) - 3, (c) - 1, (d) - 2

Vraag 5:Lees nogmaals de fragmenten uit Nehru’s toespraak ‘Tryst with Destiny’ en beantwoord het volgende:

(A)Waarom gebruikte Nehru de uitdrukking "niet geheel of volledig" in de eerste zin?

Antwoord:
De taak om een ​​natie op te bouwen is een gigantische taak die niet tijdens iemands leven kan worden vervuld. Vandaar dat Nehru de uitdrukking "niet geheel of volledig, maar substantieel" had gebruikt.

(B)Welke belofte wilde hij dat de makers van de Indiase grondwet zouden doen?

Antwoord:
Hij wilde dat ze de belofte zouden doen om een ​​natie op te bouwen waarin geen enkele persoon met tranen in zijn ogen zou zijn. Hij wilde dat ze de enorme verantwoordelijkheid begrepen die het lot hen had opgelegd.

(C)"De ambitie van de grootste man van onze generatie is geweest om elke traan uit elk oog te vegen". Naar wie verwees hij?

Antwoord:
Hij verwees naar Mahatma Gandhi.

Vraag 6:Hier zijn enkele van de leidende waarden van de Grondwet en hun betekenis. Herschrijf ze door ze correct te matchen.

Kolom I Kolom II
(a) Soeverein 1. De overheid zal geen enkele religie begunstigen
(b) Republiek 2. Mensen hebben het hoogste recht om beslissingen te nemen
(c) Broederschap 3. Staatshoofd is een gekozen persoon
(d) Seculier 4. Mensen zouden moeten leven als broeders en zusters

Antwoord:
(a) - 2, (b) - 3, (c) - 4, (d) - 1

Vraag 7:Hoe vierde uw school de Dag van de Grondwet op 26 november? Maak een kort verslag.

Antwoord:

"EEN VERSLAG OVER DE VIERING VAN DE DAG VAN DE GRONDWET"

Het bestaan ​​en het succesvolle voortbestaan ​​van 'democratie' in zulke uiteenlopende omstandigheden is het meest gevierde feit van ons land en de grondwet is de ruggengraat ervan. Om de betekenis en het belang van de grondwet te versterken, heeft de Indiase regering op 19 november 2015 26 november uitgeroepen tot Dag van de Grondwet door middel van een publicatie in het staatsblad ter nagedachtenis aan de vader van de Indiase grondwet, Dr. BR Ambedkar.
De gelegenheid werd plechtig gevierd in het gebouw van mijn school "The Chaitanya Bharathi". Het werd gekenmerkt door het houden van een 'Special Assembly' door de leerlingen van de school. De viering begon met zeer toepasselijke woorden als gedachte voor de dag. "De smaak van driekleur moet niet alleen worden weergegeven door onze woorden, maar ook door onze acties."
Deze waardige gedachte werd gevolgd door een eed op de preambule die door de studenten werd afgelegd. Op de verzamelplaats weergalmden de woorden "wij, de mensen van India…………." Er werd een speciaal ontworpen quiz gehouden om het bewustzijn van de studenten over hun constitutie te vergroten. De antwoorden waren snel en snel. Toen kwam het hoogtepunt van de ceremonie - een toespraak over onze grondwet die ons meenam op een reis van onze grondwet van haar geschiedenis naar haar huidige vorm en haar vitale rol om een ​​idee genaamd India samen te brengen.

Vraag 8:Hier zijn verschillende meningen over wat India tot een democratie maakte. Hoeveel belang zou u aan elk van deze factoren hechten?

(A)Democratie in India is een geschenk van de Britse heersers. We kregen een opleiding om te werken met representatieve wetgevende instellingen onder de Britse heerschappij.

Antwoord:
Het belang van dit feit kan niet worden genegeerd. We moeten erkennen dat we veel goede dingen hebben geleerd van de Britse heersers en democratie was daar een van.

(B)Vrijheidsstrijd daagde de koloniale uitbuiting en het ontzeggen van verschillende vrijheden aan Indiërs uit. Vrij India kon niet anders dan democratisch zijn.

Antwoord:
Vrijheidsstrijd was belangrijk bij het verspreiden van het idee van nationalisme in India en bij het inprenten van de praktijk van het nemen van beslissingen bij consensus.

(C)We hadden het geluk leiders te hebben die democratische overtuigingen hadden. De ontkenning van de democratie in verschillende andere nieuwe onafhankelijke landen toont de belangrijke rol van deze landen aan.

Antwoord:
We hadden inderdaad het geluk dat we geen leiders hadden die autocratisch waren. India's vrijheidsstrijd is het enige voorbeeld van een bloedeloze vrijheidsstrijd in de hedendaagse geschiedenis. Dit zou mogelijk kunnen zijn omdat onze nationalistische leiders de volwassenheid hadden om naar de mening van anderen te luisteren.

Vraag 9:Lees het volgende fragment uit een gedragsboek voor 'getrouwde vrouwen', gepubliceerd in 1912.
'God heeft de vrouwelijke soort delicaat en kwetsbaar gemaakt, zowel fysiek als emotioneel, jammerlijk niet in staat tot zelfverdediging. Ze zijn dus door God voorbestemd om hun hele leven onder mannelijke bescherming te blijven – van vader, echtgenoot en zoon. Vrouwen moeten daarom niet wanhopen, maar zich verplicht voelen zich te kunnen inzetten in dienst van mannen.’
Denkt u dat de waarden die in deze paragraaf worden uitgedrukt, de waarden weerspiegelden die ten grondslag liggen aan onze grondwet? Of druist dit in tegen de grondwettelijke waarden?

Antwoord:
De grondwet behandelt elke burger gelijk, ongeacht geslachtsonderscheid. Deze paragraaf weerspiegelt dus niet de onderliggende waarde in onze grondwet.

Vraag 10:Lees de volgende uitspraken over een grondwet. Geef redenen waarom elk van deze waar of niet waar is.
(a) Het gezag van de regels van de grondwet is hetzelfde als dat van elke andere wet.
(b) De grondwet bepaalt hoe de verschillende organen van de regering zullen worden gevormd.
(c) Rechten van burgers en grenzen aan de macht van de overheid zijn vastgelegd in de grondwet.
(d) Een grondwet gaat over instellingen, niet over waarden.

Antwoord:
(a) Dit is geen waarheidsgetrouwe bewering aangezien het gezag van de regels van de Grondwet veel groter is dan dat van welke andere wet dan ook.
(b) Nee, het is niet correct omdat onze grondwet bepaalt hoe de verschillende organen van de regering zullen worden gevormd.
(c) Dit is een juiste uitspraak aangezien in onze Grondwet rechten van burgers en grenzen aan de macht van de overheid duidelijk zijn vastgelegd.
(d) Een grondwet gaat over instellingen waardoor verschillende waarden worden ingeprent.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 23/10/2023

Views: 5745

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.