Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (2023)

Uitgelichte berichten

DoorCBSE WISKUNDE2 augustus 2023

E- LES PLAN ONDERWERP WISKUNDE KLASSE- 8 Lesplan voor CBSE wiskunde klas 8 Winst, Verlies en Korting, Stapsgewijze leerstrategie voor wiskundeleraren. Perfect lesplan dat het onderwijs leerproces perfect maakt E-LES PLAN WISKUNDE KLASSE-VIII HOOFDSTUK-3 WINST, VERLIES & KORTING NAAM VAN DE LERAAR DINESH KUMAR KLASSE VIII HOOFDSTUK 05 ONDERWERP WISKUNDE ONDERWERP WINST, VERLIES & KORTING DUUR: 10 Klasbijeenkomsten PRE - VEREISTE KENNIS: · Studenten moeten een sterke basis hebben in elementaire rekenkundige bewerkingen, waaronder optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ze moeten vertrouwd zijn met het werken met hele getallen, decimalen en breuken. · De leerlingen moeten het concept van percentages begrijpen en weten hoe ze percentages kunnen omzetten in decimalen en breuken. Dit is cruciaal voor het berekenen van kortingen en het bepalen van winst- of verliespercentages. · Een basiskennis van ratio's zal nuttig zijn, aangezien sommige problemen dat kunnen

Plaats commentaar

Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen

DoorCBSE WISKUNDE14 april 2020

Wiskunde Opdracht

Belangrijke en nuttige vragen kwadratisch polynoom, Extra vragen kwadratisch polynoom klasse 10 voor het examenstandpunt. Een complete en bruikbare opdracht over kwadratisch polynoom.

Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (1)


OPDRACHT | HOOFDSTUK 2

POLYNOMILEN

Q1-Zoek de nulpunten van de volgende kwadratische polynoom en verifieer de relatie tussen de nulpunten en de coëfficiënten.

(a) 4x² - 4x + 1 [Ans; 1/2],

(b) x² - 2Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (2)x - 6[Ans; 3Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (3), -Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (4)],

(c) x² - 8x + 12[Ans; 6, 2]

(d) 2x² + 5x +2 [Ans -2, -1/2]

Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (5)

Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (6)

(g) x² - 8 [Ans; ± 2Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (7)],

(h) 9j² - 6j + 1 [Ans;1/3, 1/3],

(i) 3x² - 5x - 2 [Ans; 2, -1/3]

Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (8)

Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (9)

Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (10)

Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (11)

Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (12)

Q2- Vind som en product van nullen van

(a) 2x² + 2x + 3 [Ans; -1, 3/2],

(b) x² - 7x - 7 [Ans; 7, -7]

C)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (13)

Q3- Zoek een kwadratisch polynoom waarvan de som en het product van nullen zijn

(A) Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (14)[Ans;6x² - 2x + 3]

(B)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (15)

(C)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (16) [ Ans; x²+Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (17)x +Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (18)]

(D)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (19) Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (20)

(e)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (21) Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (22)

Q4- Als x + a de factor 2x is2+ 2ax + 5x + 10, zoek dan a

[Ans a = 2]

Q5) Voor welke waarde van k is -4 een nulpunt van de polynoom x2– x - (2k + 2)?

[Jaren k = 9]

vraag 6)- Vind a als 2x - 3 een factor is van 6x³ - x² - 10x + a.

[Ans; een = - 3]

Q7)Voor welke waarde van k is -3 a nul van x² + 11x + k.

V8)Als 1 het nulpunt is van ax² - 3(a - 1)x - 1, zoek dan a.

Ans; een = 1

V9)Is (x + 2) een factor van 2x² +3x + 1.

vraag 10)Als α, β de nulpunten zijn van P(x) = ax² + bx + c vind dan

A)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (23) Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (24)

B)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (25) Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (26)

C)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (27) Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (28)

D)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (29) Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (30)

e)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (31) Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (32)

Q11- Als de nullen van x2– Kx + 6 zijn in de verhouding 3 : 2, zoek K

Q12. Wat is de graad van het polynoom (x + 1)(x2– x - x4+ 1)

Q13Als α, β de wortels zijn van P(x) = x² - 6x + k wat is dan de waarde van k als 3A+ 2B= 20.

[Jaren; k = - 16]

Q14AlsA,Bzijn de nulpunten van P(y) = 2y² + 7y + 5 vind daneen + b + ab.

Q15. Een polynoom P(x) is deelbaar door (x - 4) en 2 is het nulpunt van P(x), schrijf dan de corresponderende polynoom op.

Q16) Als α, zijn β de nulpunten van P(x) = x2- 5x + 4, bepaal dan de waarde van

A)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (33)[Antwoord: 5/4]

B)Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (34)[Antwoorden: 320]

Q17) Als α, β de nulpunten zijn van P(x) = x2- 1, zoek dan een kwadratischpolynoom waarvan de nulpunten zijnWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (35)

Ans[x2+ 4x + 4]

Q18. Als α, zijn β de nulpunten van het polynoom 25p2– 15p + 2, zoek dan een kwadratisch polynoom waarvan de nulpunten zijnWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (36)

Q19) Als α, β de nullen van 4x zijn2+ 4x + 1,vorm dan een kwadratisch polynoom waarvan de nulpunten 2α, 2β zijn

Q20) Vind k zodat x2+ 2x + k is een factor 2x4+x3– 14x2+ 5x + 6

Jaar[k = - 3, - 1]

Q 21) Als één nul van (a2+ 9) x2+ 13x+ 6a is de reciproque van de ander, bepaal dan de waarde van a

Q22) Als som van nullen van ky2+ 2y – 3k is gelijk aan het dubbele van hun product , vind de waarde van k

Vraag 23) Alseen, bzijn de nulpunten van P(x) = x2– x – k zodanig dateen - b= 9, vind de waarde van k.

Q 24)Als p en q de nullen van 2x zijn2– 7x + 3 bereken dan de waarde van p2+ q2

Q 25) Aquadratisch polynoom 2x2- 3x + 1 heeft nullen alsa en b . Vorm nu de kwadratische polynoom waarvan de nulpunten 3 zijnα en 3β

vraag 26)Alseen, bzijn de nulpunten van x2+ 4x + 3, vind het polynoom waarvan de nullen zijnWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (37)EnWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (38)

Q 27) Voor welke waarde van p, - 4 is het nulpunt van P(x) = x2- 2x - (7p + 3)

vraag 28)Zoek een kwadratisch polynoom waarvan de nulpunten zijnWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (39)

VRAGEN VERWIJDERD UIT CBSE SYLLABUS

*Q29- Vind quotiënt en rest door P(x) te delen door g(x)

(a) P(x) = x⁴ + x² + 1; g(x) = x² + x + 1

Ans; q(x) = x² - x + 1

(b) P(y) = 4y⁴ - 10y³ - 10y² + 30y - 15; g(j) = 2j - 5

Ans; q(y) = 2x3- 5x + 5/2

(c) P(x) = 2x⁴ + 8x³ + 7x² + 4x + 5; g(x) = x + 3

Ans; q(x) = 2x³ + 2x² + x + 1

*Q30)Zoek a en b zodat x⁴ + x³ + 8x² + ax - b deelbaar is door x² + 1.

[Ans; a = 1, b= - 7]

*Q31- Ga na dat 1, 1/2, -2 de nulpunten zijn van P(x) = 2x³ + x² - 5x + 2.

*Q32- Vind alle nullen van 2x³ + x² - 6x - 3 als de 2 nullen zijn±Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (40)

*Q33- Zoek alle nullen van 2x³ + x² - 5x + 2 als een van nul 1/2 is.

Ans; 1, - 2

*Q34- Als -1 een van de nulpunten is van P(x) = 3x³ - 5x² - 11x - 3. Zoek andere nullen en verifieer de relatie tussennullen en coëfficiënten.

[Ans; Alle nullen zijn -1, 3, -1/3]

*Q35) Verkrijg alle nullen van f(x) = x3+ 13x2+ 32x + 20, als één nul -2 is

[Ans: Alle nullen zijn -10, -1, - 2]

*Q36)Zoek alle nullen van 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 als de twee nullenWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (41)

[Ans: - 1, - 1]

*Q37)Zoek alle nullen van 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 als de twee nullenWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (42)

[Antwoorden: 1]

*Q38) Verkrijg alle nullen van f(x) = 2x4- 2x3- 7x2+ 3x + 6, als het twee nullen zijnWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (43)

[Antwoorden: 2, -1]

*Q39) Verkrijg alle nullen van p(x) = 2x4+x3– 14x2– 19x – 6, als twee van nullen -2 en -1 zijn

[Antwoord: -1/2, 3, -2, -1]

*Q40) Vind alle nullen van P(x) = x⁴ + x³ - 23x² - 3x + 60 als de 2 nullenWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (44)

*Q41)Vind alle nullen van P(x) = x⁴ + x³ - 34x² - 4x + 120 als de twee nullen±2,

[Ans; 5, - 6]

*Q42)P(x) = x⁴ - 5x + 6, g(x) = 2 - x² vind q(x) en r(x) als P(x) is gedeeld door g(x).

[Ans: q(x) = - x² - 1, r(x) = - 5x + 10]

*Q43- Bij het delen van 10x⁴ - 6x³ - 40x² + 41x - 5 door g(x) is het quotiënt 5x - 3 en de rest is 2x + 4, Vind g(x).

[Ans: 2x³ - 8x + 3]

*Q44- Als een nulpunt van de P(x) = 5x² + 13x + k het omgekeerde is van de andere, dan is de waarde van k?

[Ans; 5]

*Q45- Wat moet worden afgetrokken van 8x⁴ + 14x³ - 2x² + 7x - 8 zodat het resulterende polynoom deelbaar is door 4x² + 3x - 2.

[Ans; 14x - 10]

*Q46) Wat moet worden afgetrokken van z⁵ - 9z + 6 zodat het exact deelbaar is door z² + 3.

[ Ans; 6]

*Q47) Wat moet worden opgeteld bij het polynoom p(x) = x4+2x3- 13x2- 12x + 21 zodat het resulterende polynoom exact deelbaar is door x2- 4x + 3

[Ans: - 2x + 3]

*Q48- Wat moet worden toegevoegd aan x⁴ + 2x³ - 2x² - x - 2 zodat het resulterende polynoom deelbaar is door x² + 2x - 3.

[Ans; 3x - 1]

*Q49) Als de polynoom 6x4+8x3+ 17x2+ 21x + 7 wordt gedeeld door nog een polynoom 3x2+ 4x + 1, de rest is ax + b, zoek a en b

Ans [a = 1 & b = 2]

*Q50) Laat dat zien met behulp van het delingsalgoritme6 jaar5+ 15j4+ 16j3+ 4j2+ 10j – 35is deelbaar door3 jaar2+ 5

*Q51) Over het delen van de polynoom9x4– 4x2+ 5door3x2+ x - 1rest is ax - b. Zoek a en b

*Q 52) Polynoom x4+ 7x3+ 7x2+ px + q is precies deelbaar door x2+ 7x + 12, bepaal dan de waarde van p en q .

*Q 53) Als x -Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (45)is de factor vanX3- 3Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (46)X2- 5x + 15Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (47)zoek dan alle nullen van dit polynoom.*Vraag 54) AlsX3+8x2+ kx + 18is deelbaar doorX2+ 6x + 9bereken dan de waarde van k.*Vraag 55) Als3x4– 9x3+x2+ 15x + kis deelbaar door3x2- 5, vind de waarde van k en andere twee nullen van de polynoom.*Q 56) Over het delen van x3- 8x2+ 20x - 10 bij g(x) waren het quotiënt en de rest respectievelijk x - 4 en 6 . Vind g(x)*Q 57) Zoek alle nullen van x4- 17x2- 36x - 20, als twee van de nullen 5 en -2 zijn

*vraag 58)Vind alle nullen vanX4– 3X3+ 3x2+ 3x - 4als twee van de nullen zijnWiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (48)en 2Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (49)

*Q 59) Wat moet worden opgeteld bij of afgetrokken van 8x4+ 14x3- 2x2+ 8x - 12 zodat 4x2+ 3x - 2 is een factor van p(x).*Vraag 60) Als x4+2x3+8x2+ 12x + 18 wordt gedeeld door nog een polynoom x2+ 5, de rest is px + q . Zoek de waarde van p en q .

BEDANKT VOOR UW BEZOEK

REAGEER HIERONDER

🙏

Opdracht 10

Opmerkingen

 1. Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (50)

  Anoniemzondag 05 juni 2022

  ✨✨✨🤗🤗🤗🤗❤️❤️❤️🥰🥰👍👍👍👍👍

  AntwoordVerwijderen

 2. Wiskundeopdracht Ch-2 Klasse X | Veeltermen (51)

  Anoniemdonderdag 19 januari 2023

  Dankuuuuuuuuuu

  AntwoordVerwijderen

Plaats commentaar

Belangrijk nieuws

" } a += "", e.innerHTML = a } $("#ticker").vTicker()}! function(t) { var e = { speed: 700, pause: 4e3, showItems: 1, mousePause: !0, hoogte: 0, animeren: !0, marge: 0, opvulling: 0, startPaused: !1 }, i = { moveUp: function(t, e) { i.animate(t, e, "up") }, moveDown: function(t, e) { i.animate(t, e, "down") }, animeren: function(e, i, a) { var n = e.itemHeight, r = e.options, s = e.element, l = s.children("ul"), o = "up" === a? "li:first" : "li:last"; s.trigger("vticker.beforeTick"); var u = l.children(o).clone(!0);if (0 < r.height && (n = l.children("li:first").height()), n += r.margin + 2 * r.padding, "down" === a && l.css("top", "-" + n + "px").prepend(u), i && i.animate) { if (e.animating) return; e.animating = !0, l.animate("up" === a ? { top: "-=" + n + "px" } : { top: 0 }, r.speed, function() { t(l).children(o).remove(), t(l).css("top", "0px"), e.animating = !1, s.trigger("vticker.afterTick") }) } else l.children(o).remove(), l.css("top", "0px"), s.trigger("vticker.afterTick"); "up" === a && u.appendTo(l) }, nextUsePause: function() { var e = t(this).data("state"), i = e.options; e.isPaused || 2 > e.itemCount || a.next.call(this, { animeren: i.animate }) }, startInterval: function() { var e = t(this).data("state"), a = this; e.intervalId = setInterval(function() { i.nextUsePause.call(a) }, e.options.pause) }, stopInterval: function() { var e = t(this).data("state"); e && (e.intervalId && clearInterval(e.intervalId), e.intervalId = void 0) }, restartInterval: function() { i.stopInterval.call(this), i.startInterval.call(this) } }, a = { init: function(n) { a.stop.call(this); var r = jQuery.uitbreiden({}, e); n = t.uitbreiden(r, n); var r = t(dit), s = { itemCount: r.children("ul").children("li").length, itemHeight: 0, itemMargin: 0, element: r, animatie: !1, opties: n, isPaused: n.startPaused ? !0 : !1, pausedByCode: !1 }; t(this).data("state", s), r.css({ overflow: "hidden", position: "relative" }).children("ul").css({ position: "absolute", marge : 0, padding: 0 }).children("li").css({ margin: n.margin, padding: n.padding }), isNaN(n.height) || 0 === n.hoogte ? (r.children("ul").children("li").each(function() { var e = t(dit); e.height() > s.itemHeight && (s.itemHeight = e.height( )) }), r.children("ul").children("li").each(function() { t(this).height(s.itemHeight) }), r.height((s.itemHeight + (n.marge + 2 * n.padding)) * n.showItems + n.marge)) : r.hoogte(n.hoogte); var l = dit; n.startPaused || i.startInterval.call(l), n.mousePause && r.bind("mouseenter", function() { !0 !== s.isPaused && (s.pausedByCode = !0, i.stopInterval.call(l) , a.pause.call(l, !0)) }).bind("mouseleave", function() { (!0 !== s.isPaused || s.pausedByCode) && (s.pausedByCode = !1, a.pause.call(l, !1), i.startInterval.call(l)) }) }, pause: function(e) { var i = t(this).data("state"); if (i) { if (2 > i.itemCount) return !1; i.isPaused = e, i = i.element, e ? (t(this).addClass("paused"), i.trigger("vticker.pause")) : (t(this).removeClass("paused"), i.trigger("vticker.resume")) } }, volgende: function(e) { var a = t(this).data("state"); if (a) { if (a.animating || 2 > a.itemCount) return !1; i.restartInterval.call(this), i.moveUp(a, e) } }, prev: function(e) { var a = t(this).data("state"); if (a) { if (a.animating || 2 > a.itemCount) return !1; i.restartInterval.call(this), i.moveDown(a, e) } }, stop: function() { t(this).data("state") && i.stopInterval.call(this) }, verwijder: function() { var e = t(dit).data("staat"); e && (i.stopInterval.call(this), e = e.element, e.unbind(), e.remove()) } }; t.fn.vTicker = functie(e) { return a[e] ? a[e].apply(this, Array.prototype.slice.call(arguments, 1)) : "object" != typeof e && e ? void t.error("Methode " + e + " bestaat niet op jQuery.vTicker") : a.init.apply(dit, argumenten) }}(jQuery);//]]>

Populair bericht op deze blog

Lesplan Wiskunde Klas 10 | Voor wiskundeleraar

DoorCBSE WISKUNDE13 augustus 2019

E-LESPLANNING VOOR LERAAR WISKUNDE KLASSE 10E lesplanformatenklas X cbse, lesplannen voor wiskundeleraren, Methode om lesplanformaten te schrijvenklas 10, lesplanformatenklas X, lesplan voor wiskundegraad X, lesplanformaten leraar in B.Ed. RESOURCE CENTER WISKUNDE LESPLAN (Wiskunde): KLASSE 10 e Technieken voor het maken van een e-lesplan: Klik hier Klik hier voor essentiële onderdelen van het maken van een lesplan Hoofdstuk 1: Getalsysteem Dit lesplan is voor de leraren die wiskunde lesgeven in klas 10 e voor Volledige uitleg Klik hier Nieuw lesplan met technologie-integratie zoals gesuggereerd door CBSE in maart 2021 Klasse 10 Hoofdstuk 1: Nummersysteem Voor volledige uitleg Klik hier Hoofdstuk 2: POLYNOMIELEN Dit lesplan is voor de leraren die wiskundeles geven in klas 10 voor volledig Uitleg Klik Hier Hoofdstuk 3 PAAR

Klik hier om meer te lezen »

Lesplan Wiskundeklas X (hoofdstuk 8) | Trigonometrie

DoorCBSE WISKUNDE29 juni 2019

E- LESPLAN ONDERWERP WISKUNDE KLASSE 10 lesplanformatenklas 10 hoofdstuk 8 & 9 Trigonometrie en toepassing van trigonometrie, lesplannen voor wiskundeleraren, Methode om lesplanformaten te schrijven klas 10, lesplanformaten in B.Ed. LERAAR: DINESH KUMAR SCHOOL: RMB DAV CENTENARY PUBLIC SCHOOL NAWANSHAHR ONDERWERP: WISKLASSE: XSTANDARD BOARD: CBSE LESONDERWERP / TITEL: HOOFDSTUK 8 & 9: Trigonometrie en toepassingen van trigonometrie GESCHATTE DUUR: Deze les is verdeeld in acht modules en is voltooid in 15 klasbijeenkomsten. VEREISTE KENNIS: - Concept van rechthoekige driehoek, stelling van Pythagoras, algebraïsche identiteiten.

Klik hier om meer te lezen »

DoorCBSE WISKUNDE24 april 2023

E- LES PLAN ONDERWERP WISKUNDE KLASSE- 8 Lesplan voor CBSE wiskunde klas 8 Vierkant en vierkantswortel, Stapsgewijze leerstrategie voor wiskundeleraren. Perfect lesplan dat het onderwijs leerproces perfect maakt E-LES PLAN WISKUNDE KLASSE-VIII HOOFDSTUK-1 SQUARE & SQUARE ROOTS NAAM VAN DE LERAAR DINESH KUMAR KLASSE VIII HOOFDSTUK 01 ONDERWERP WISKUNDE ONDERWERP SQUARE & SQUARE ROOTS DUUR: 15 Klasbijeenkomsten VEREISTE KENNIS:- Algemeen Tafels van 2 tot 20 Vierkante tafel van 1 tot 30 Kubieke tafel van 1 tot 20 Materialen: Whiteboard en stiften, Rekenmachine Werkbladen met problemen in verband met vierkanten en vierkantswortels. Voorbeelden uit de praktijk met betrekking tot vierkanten en vierkantswortels Leerdoel: Het concept vierkant en vierkantswortel introduceren bij leerlingen. Leerlingen leren hoe ze de vierkantswortel en vierkantswortel van een getal moeten berekenen. Leerlingen helpen de praktische toepassingen van vierkanten en vierkantswortels te begrijpen. LEERRESULTATEN: Na het bestuderen van t

Klik hier om meer te lezen »

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated: 12/03/2023

Views: 6383

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.